?!DOCTYPE html> title_temp 閲戝崕鐢电嚎鐢电纱链夊摢浜?- 閲戝崕甯傛鍏版棩鍏扮数姘旀湁闄愬叕鍙?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"><meta name="description" content="description_temp" /> <title>title_temp

金华电线电ɴ哪?/h1>

ߥ期?018-01-22 / 来源?a href='http://348r.com/news/1.html'>http://348r.com/news/1.html

       金华电线电ɴ用以传输电ֽ磁V能,信息和实现磁能转换Є线材产哲广义的金华电线电ɴ亦Ķ称为电ɴ,狭义的电ɴ是指绝缘电ɴ,它可定义为:由Ɉ部分组成Є集合体;一ݹ或多绝缘线芯,以及它们各可能具的包覆层,护层及外护层,缆亦可有附加Є没绝缘的导体?/span>
       金华电线电ɴ产品Є主要特征是:纯Є导̢属,ߠ绝ǿ护套层,如钢芯绞线、铜Н汇流排、ɛ机车线等ɠ工工ѹ主要是压ɛ加工,如熔ͼ、压延、拉制、绞?紧压绞合等产品主要用在城٭、农村、用户主线、开关柜等?br />

作者ϸ348r.com


相关݇签?a href='/key.aspx?k=%bd%f0%bb%aa%b5%e7%cf%df%b5%e7%c0%c2'>金华电线电ɴ,

相关产品