?!DOCTYPE html> title_temp 閲戝崕鐢电嚎鐢电纱镄勪富瑕佸伐鑹? - 閲戝崕甯傛鍏版棩鍏扮数姘旀湁闄愬叕鍙?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"><meta name="description" content="description_temp" /> <title>title_temp

金华电线电ɴЄ主要工?

ߥ期?019-08-27 / 来源?a href='http://348r.com/news/108.html'>http://348r.com/news/108.html

金华电ɴ?b>金华电线电ɴ及金华线厂家来讲讲金华电线电ɴЄ首要工??/span>

大香蕉国产在线金华电线电ɴ是经过ϸ拉制、绞制、包覆三种工艺来制作完结Є,类型݇越杂乱,重复越Ӏ?/span>

大香蕉国产在线1.拉?/span>

在金属压ɛ加工中.在外ɛ作用下使金属强行经过模具ֽա轮?金属横截Ǣ积被紧缩,并取得所要求Є横截积形Ӷ和尺度Є技加工方泿为金属拉制?/span>

大香蕉国产在线拉制工ѹ分ϸ单丝拉制和绞制拉制?/span>

2.绞?/span>

为进步金华电线电ɴЄ柔软度、全캦,让2ݹ以上的卿,按Ԁ规定Є方向交顜一起称为绞制?/span>

绞制工ѹ分ϸ导体绞制、成缆、编织、钢丝装Р和环绕?/span>

3.包?/span>

大香蕉国产在线ݹ据对金华线缆不同的ɟ能要求,选用专用Є设备在导体Є外Ǣ包覆不同的材料。包覆工艺分?/span>

A.Ѱ包ϸ橡、塑料、铅、等材料?/span>

B.纵包ϸ橡皮、皱纹带材料?/span>

大香蕉国产在线C.绕包ϸ带状Є纸带、云母带、无碱玻ݺ维带、无纺布、塑顸等,线状Є棉纱、丝等纤维材料?/span>

D.浸涂ϸ绝缘漆、沥ǒ等?/span>
作者ϸ348r.com


相关产品


金华电线ZR-BVR